přijďte k nám a užijte si

Hotel Malý Pivovar

 

    

Hotel Malý Pivovar

Historické prostory areálu HOTEL MALÝ PIVOVAR  spadají podle některých dochovaných informací do poloviny 12. století, kdy si tuto lokalitu vybral řád cisterciáků ke stavbě svého monstrózního kláštera, dnes pivovaru KLÁŠTER. 

Z této doby také pochází podzemní prostory  RESTAURACE SKÁLA, jež volně navazují na hotel, a které  byly ručně vytesány do skály právě mnichy, stavějícími  zmiňovaný klášter. Při podrobnější prohlídce zjistíte, že se jednalo původně o dvě sklepení nad sebou, která byla později spojená v jeden velký sál. Stavba sklepení byla pochopitelně dlouhodobou záležitostí, trvala údajně 38 let. Vykutané jeskyně sloužily během staletí řádovým bratrům jako dočasné obydlí a úkryt před nezvanými hosty.

Samotná budova HOTELU MALÝ PIVOVAR spadá pravděpodobně do druhé poloviny 16. století, kdy vznikla spolu se stavbou renesančního zámku, jenž byl vystavěn na ruinách kláštera.  Již zde nalézáme také první zmínku o tom, že  součástí panství byl i malý zámecký pivovar, jehož nedílnou součástí byly i prostory pro výrobu sladu, tedy SLADOVNA.

Po roce 1623 se majiteli  areálu stává rod Waldstein-Wartenbergů. Prvním a zároveň i nejvýznamnějším majitelem byl Albrecht z Valdštejna, pochovaný v nedaleké kapli v areálu zámku Mnichovo Hradiště.

V roce 1852 probíhá rozsáhlá přestavba a vše se podřizuje potřebám pivovaru Klášter. Přitom vznikají postupně další a další rozsáhlá sklepení v celém areálu.

Za zmínku také stojí zazděné dělostřelecké koule ve fasádě hotelu, v místech zásahů od pruského dělostřelectva. Jedná se o vzpomínku na prusko-rakouskou válku a bitvu u Mnichova Hradiště konanou dne 28. června 1866.

Novou historii píše až v 90. letech minulého století  pivovar Klášter. Ten se rozhodl zbudovat v podzemních prostorech pivovarskou restauraci, která se stala ideálním cílem mnoha návštěvníků. 

Rekonstrukce a výstavba hotelu do dnešní podoby probíhala v letech 2012 až 2014. Při ní se maximálně dbalo na zachování historické předlohy, a to od původních historických kleneb s pískovcovými sloupy až po klenby s kovanými lustry v hotelové restauraci. 

Architektonickou zajímavostí je i původní dřevěná konstrukce hotelové části, která je podepřena dřevěnými sloupy z celých kmenů. Celý ráz hotelu podtrhují nádherné kované prvky mistra kovářského. 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-65128422-1');
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net